دوچرخه نوجوان

برای بهره‌مندی از لذت خرید دوچرخه و اینکه دوچرخه به سرعت برای فرزندتان کوچک و غیرقابل استفاده نشود، توصیه می‌شود که اگر قد او بیشتر از ۱۴۰ سانتی‌متر است، حتما دوچرخه‌ی سایز ۲۶ را برایش تهیه کنید. اما اگر قد او کمتر از ۱۴۰ سانتی‌متر است، باید بین دوچرخه‌های سایز ۲۰ و ۲۴ با توجه به قدش یکی را انتخاب کنید.