تولید پرورش نهال بادام اذر

تولید پرورش نهال بادام اذر در میاندواب و خرید نهال بادام اذر در نهالستان سعید مولایی بصورت حضوری و انلاین می باشد.
ضمانت نهال تا یکسال زیر نظر جهاد کشاورزی