نهال‌ گردو پیوندی

نهال‌های پیوندی، به طور اصولی گیاهان گردوی اصلاح‌شده هستند و این عمل پیوند بهبود عملکرد گیاه را در مورد باردهی فراهم می‌کند. اصولاً، نهال‌های گردو پیوندی و نهال‌های گردو بذری در زمینه باردهی، ارتفاع نهال و درخت، تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارند. هر دو نوع درخت می‌توانند از سال اول پس از کاشت وارد مرحله باردهی شوند.