قبول کلیه سفارشات پیمانکاری صفر تا صد استخر

قبول کلیه سفارشات پیمانکاری صفر تا صد استخر
◇اجرای تمامی نقشه ها و اجرای پی . سقف .
◇ ستون . دیواربرشی . استخر و جکوزی و کاشت میلگرد با اکیپ مجرب
استخر سازان آذربایجان

طراحی و ساخت و اجرای استخرهای ورزشی ،تفریحی و صنعتی و اجرای تصفیه خان های صنعتی