ساخت بلوک زن دستی یا تکی

دستگاه بلوک زن دستی به بلوک زن تکی نیز معروف بوده و از آن جهت ساخت بلوک در زمان عدم دسترسی به کابل برق استفاده می شود. در بلوک زن دستی تراکم قالب به وسیله سمبه با حرکت اهرم توسط نیروی مکانیکی صورت می گیرد.
از بلوک زن دستی جهت ساخت بلوک در پروژه های کوچک به منظور دیوار چینی و به صورت مصرف شخصی می توان استفاده نمود. انواع بلوک زن دستی در مجموعه سبک سازه سپاهان قابل ارائه به مشتریان گرامی می باشد.