قیمت دیسک ترمز باور با گارانتی

۱. بسته بندی شکیل و کاربردی
۲. دارای تائیدیه خودروساز
۳. بسته کامل محصولات
۴. دیسک های سنگ خورده، فابریکی و اسپرتی سوراخ دار