پارچه پرده مخمل شانل

مخمل شانل با رنگبندی عالی
کالیته موجوداست.
کیفیت درحدترک
ارسال باپست وتیپاکس
هزینه ارسال بامشتریان است
اصفهان خیابان شریف واقفی نبش کوچه 34طبقه زیرین دفتراسنادرسمی مرکزپرده داخل زیرزمین