ساخت منبع آب هوایی

برای سفارش ساخت انواع تانکر های هوایی می تونید به صنایع فلزی ارس خانی در تهران مراجعه نمایید.