افتخارات ماشین سازی شیخ الاسلامی

حضور ماشین سازی شیخ الاسلامی در انواع اجلاس و جشنواره های معتبر.