هزینه سرویس و تعمیرات بخاری

نصب و سرویس و تعمیرات و تعویض قطعات بخاری گازی از کوچکترین مدل تا مدل ۱۲۰۰۰ با لوله بخاری و بدون لوله بخاری.
بصورت تضمینی با تعرفه مناسب.
جهت هماهنگی می توانید از طریق کادر سبز تماس با ما در سایت با تعمیرات و تاسیسات رضا در تهران تماس حاصل نمایید.