فشنگی دنده عقب برلیانس ۲۲۰_۲۳۰

در فروشگاه جهانگیری تمامی قطعات بدنه و موتوری گروه سایپا به فروش می رسد.