تعمیر تلویزیون قدیمی

تعمیر انواع تلویزیون های قدیمی old tv ، در ابعاد ۲۱اینچ قدیمی و تلویزیون ۱۴اینچ قدیمی و ۲۹اینچ در برندهای الجی ،سامسونگ تلویزیون سامسونگ بیشتر و اغلب جرقه های خفیفی که صدای ان حتی ممکن است دلخراش نیز باشد و دیگر پس از روشن کردن دستگاه دوباره جرقه زده و دیگر تلویزیون روشن نشود نه با کنترل و نه با صفحه کلید شما میتوانید تماس بگیرید
برای مراجعه و تحویل تلویزیون قدیمی الجی ،سامسونگ و سونی و غیره.