شلنگ دولایه ممتاز

تولید شیلنگ دولایه ممتاز و نخ دار