دوخت پرده حریر پتینه

پرده زیر چور سفید و پرده کنار پتینه در رنگ بندی متنوع موجود می باشد.
بهترین طراحی و دوخت پرده حریر پتینه با قیمت مناسب و پارچه چرده مرغوب در پرده سرای سایه در تهران می باشد.