فرپیتزا گنبدی ایتالیای

فر گنبدی ایتالیای در اندازهای مختلف قطر۱۲۰ سانت قطر ۱/۵۰ سانت قطر ۲ متر طراحی و رنگ بندی طبق سفارش مشتری ۵ جداره سوخت هیزوم و گاز