تولید و فروش پدسلولزی خنک کننده سالن استان قزوین

تولید و فروش و نصب پدسلولزی خنک کننده سالن
هواکش صنعتی تهویه ،هیتر موشکی،گرمایشی،آسیاب میکسر بالابر
آبخوری نیپل و دانخوری بشقابی
انتقال دان،سیستم مه پاش،انواع ماردون،انواع ذخایر دان
موتور برق های صنعتی پنجره اینلت هوادهی