هزینه آینه کاری مدرن

در معماری مدرن ، آینه کاری به عنوان یکی از ابزارهای طراحی و تزیین مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طرفی، در هنرهای معاصر، آینه کاری می‌تواند به عنوان یک وسیله برای ایجاد آثار هنری با شکل‌ها و تجربه‌های بصری منحصر به فرد استفاده شود.