location-mark شهر خود را انتخاب کنید
https://chechilas.com/ideal-sanat/اتاق-سازی-ایده-آل-صنعت

اتاق سازی کامیون در اصفهان

اتاق کامیون مسقف چادری یک نوع اتاق باری است که از چادر یا پارچه‌ای مشابه برای پوشش بار استفاده می‌کند. این نوع اتاق باری برای حمل بارهایی که نیاز به دسترسی آسان دارند، مانند بارهای سبک یا بارهایی که ممکن است از اندازه‌ها و اشکال مختلفی باشند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اتاق سازی ایده آل صنعت
اتاق سازی ایده آل صنعت
تهران - تهران
دیگر آگهی های این شعبه