انجام جراحی بینی

انجام جراحی بینی متناسب با فرم چهره
بینی استخوانی؛گوشتی به فرم طبیعی،فانتزی و نیمه فانتزی
جراحی پلک
جراحی زیبایی گوش
تزریق ژل،بوتاکس توسط متخصص جراحی پلاستیک