location-mark شهر خود را انتخاب کنید

پایه هشت وجهی 7 متری با هد یک طرفه

پایه روشنایی هشت وجهی با پوشش گالوانیزه گرم


ارتفاع 7 متر


قطر 175-60 میلیمتر


ضخامت سه میلیمتر


بیس پلیت 250*250*12 میلیمتر


وزن پایه 80kg


هد چراغ یک طرفه


گارانتی بی قید و شزط 60 ماهه


جوش co2


قابلیت تولید تا ارتفاع 16 متر به صورت یک تکه و بدون اورلب


قابلیت تولید به صورت یک درز جوش


دارای دریچه نصب


هد چراغ متناسب با کاربرد پایه


طراحی تخصصی روشنایی  با نرم افزار Calculux بر اساس استاندارد


تولید بر اساس استاندارد  اداره راه و شرکت توزیع