پوششهای پلی اورتان رنگ سفید نیمه مات

پوششهای پلی اورتان شامل محصولات متنوعی هستند.به صورتی که تمامی نیازهای صعنت رنگ آمیزی چوب را پوشش کامل میدهد. از محصولات پلی اورتان چوب همچنین میتوان به کیلر رویه پلی اورتان با درجه مات و براقی متنوع، آستر یا پرایمر پلی اورتان، رنگ رویه سفید پلی اورتان، رنگ رویه مشکی پلی اورتان و تینر پلی اورتان اشاره نمود.