قیمت فلاشینگ روی دیوار

خمکاری و تولید انواع فلاشینگ، نما و دامپا در همه ابعاد و انواع ورق ها در ضخامت های مختلف می باشد.

مدیر تولید و فروش: عربگری

ورق آلات عربگری در البرز؛ خم و برش، فروش انواع آهن آلات و تولید کننده انواع ورق های شیروانی، نما، دمپ و آبرو با قیمت مناسب در کرج می باشد.