شهر خود را انتخاب کنید

فرش دستبافت ماهی

تک ۱۲ متری ۴۰ رج با نخ ۵۰ رج کرم با کیفیت و نقش استثنایی که عکسها از پشت فرش می باشد.(سرویس نشده)