نهال سیب گرم سیر

نهال سیب گرم سیری مقاوم برای ۶۰درجه گرما موجود در نهالستان تازه عصاره.

قیمت قبل: 10,000