اتاق طرح سوئدی

اتاق‌ طرح‌سوئدی‌۶و۸میل‌، درب‌یه‌کاره‌، کاملامعدنی