اتاق ده چرخ باری کمپرس

اتاق ده چرخ باری کمپرس... با طراحی مقاوم .. و مناسب برای انواع کاربردها ..گواشوارها بوش و بالیس یک سره .. دارای ریل تعادل .. شاسی دوبل ..کف کاملا آهن کشی شده ..