لایت مو روی زمینه مو

انجام لایت موهای مشتری دوست داشتنی که روی زمینه مو انجام شده.
این مو کراتینم داشته.
با بهترین مواد که مو بدون آسیب دکلره انجام شده