فروش جگر و مرغ تازه در مشهد

پخش و فروش جگر و مرغ تازه در مشهد با قیمت مناسب و کیفیت عالی و توزیع انواع گوشت و آلایش دامی تحت نظارت مستقیم بهداشت در سوپر گوشت آزاده مشهد می باشد.