ساخت میزخنک کن و سنگ سردکن

در ۲ نوع اهنی واستیل در ابعاد ۱در ۲ و۱ در۳ متر از ورق ضخیم ساخته می‌شود.


نوع کاربری: این میز به خاطر داشتن رادیات در کف و گردش، آب خنک در مسیر رادیات سطح ميز را خنک نگه میدارد وکاربرد ان در تولید انواع محصولات شکری میباشد.