شمع و وایر شمع

شمع و وایر شمع ضمانتی در فروشگاه لوازم یدکی و بدنه دهقانی در بندرعباس.