location-mark شهر خود را انتخاب کنید

قیمت آب رادیاتور سنگ رنگ آرکا شیمی

مایع خنک‌کننده، یا به عبارت دیگر آب رادیاتور، توسط واترپمپ به مجاری موتور منتقل می‌شود. در اینجا، این مایع حرارتی که از انفجارهای داخلی پیشرانه ناشی می‌شود را جذب می‌کند و سپس به سمت ترموستات جابه‌جا می‌شود. تجمع آب گرم در اینجا منجر به باز شدن دریچه ترموستات می‌شود و آب به مجاری داخلی رادیاتور کشیده می‌شود.