میز ناهار خوری پولیشی در اسلامهشر تهران

میز ناهار خوری پولیشی در اسلامهشر تهران
مدرس و آموزش پولیش کاری و رنگ کاری و رنگ های پلی استر پوست در تهران با متود های روز دنیا ، توسط مجموعه پولیش کاری عباسی صورت می گیرد.