شستشوی و سرویس انواع اسپلیت

شستشوی و سرویس انواع اسپلیت بصورت کامل و تخصصی.
در سرویس کاری هر دو یونیت باز و با کارواش شسته و نصب میشود.
برای هماهنگی با ما می توانید با شماره درج شده تعمیر، راه اندازی و شستشوی اسپیلت اسماعیل پور در سایت تماس حاصل نمایید.