المان نوروزی هفت سین قالیچه

طول ۳ متر

عرض ۲ متر

فایبرگلاس با شاسی فلزی

ابعاد و طرح قالیچه قابل تغییر و انتخاب مشتری

رنگ امیزی به صورت دستی با قلم

و رنگ اتومبیلی