شید افقی شیشه دودی

سقفی (شید افقی)

محصولی به روز با طراحی خاص میباشد، این محصول با لوازم و طراحی های به روز اروپا مطابقت داشته و طبق درخواست و سلیقه مشتری مورد استفاده قرار میگیرد
، از این محصول میتوان در فضاهای خصوصی، عمومی ، فضای باز و… استفاده کرد