location-mark شهر خود را انتخاب کنید

مخزن ۳ گالن در ساوه خرید

این مخازن معمولاً به عنوان بخشی از سیستم‌های تصفیه آب در منازل، محیط‌های کاری، یا مکان‌های عمومی استفاده می‌شوند. آب تصفیه شده از فیلترها یا دستگاه‌های تصفیه آب به این مخزن منتقل می‌شود و در آنجا ذخیره می‌شود تا در صورت نیاز برای مصرف فوری در دسترس باشد. این مخازن معمولاً به صورت شفاف یا نیمه شفاف هستند تا سطح آب درون آن به راحتی قابل مشاهده باشد، که به کاربر اطمینان می‌دهد که مقدار آب در دسترس کافی است.