دوخت و نصب پرده و رو مبلی در قم

پارچه اجرایی بر روی مبل
پارچه گلدار ترک
ست شده با چرم
در رنگها و تنوع بالا.