قیمت عمده پافر کراپ یقه دار ارزان

کد۲۷۳۱ 6177 پافر کراپ یقه دار
پارچه مموری گرم بالا
پشم شیشه گرم بالا
تن خور فوق العاده
دوخت کارخانه ای روی کار
استر درجه یک کار برند
جین ۱۲ عددی ۶ رنگ
زیر قیمت کل کشور
فی: ۱۷۰هزارتومان

لینک سایت شخصی