هیتر برقی

با سلام
فروش هیتر برقی ۵۰هزار‌البرز‌درحد برای فضای ۲۰۰مترمکعب در شرکت نوین طیور