کاشت درخت پالم در گلسار رشت

کاشت درخت پالم در گلسار رشت


توسط پالمیران


مجتمع پالمیران گیلان : فروش درختان تنومند ریشه پر و طراحی و اجرا و نگهداری فضای سبز مراکز تجاری، آماده همکاری با شرکت ها و شهرداری می باشد.