فروش و قیمت درخت ژاپنی

ژاپنی تو مناطق سردسیر عالی و اول بهار غرق گل میشه و پاییز میوه معطر میدهد.