کیف کمری مردانه

ویژگی محصول:  1.  جنس لی

  2. ۵ زیپ

  3. کیفیت عالی