شکلات خوری پایه دار خراطی

چوب گردو قطر15سانت کارکاملا خراطی شده پوشش روغن گیاهی