فروش دانخوری بشقابی کناوی بصورت عمده

فروش دانخوری بشقابی کناوی
جوجه از یک روزگی
با قیمت مناسب
بصورت کلی و جزعی.
زیر قیمت بازار ارسال سراسر کشور