location-mark شهر خود را انتخاب کنید

مهد و پیش دبستان قرآنی در تهران

کلاس کتابخوانی وقصه گویی ،مهد و پیش دبستان قرآنی یاس
هم خودتان و هم برای کودکتان کتاب بخوانید:
کتاب خوانی باعث آشنایی فرزندتان با تصورات جدید و بیشتر شدن دایره لغات او می‌شود و مفاهیم را بیشتر و بهتر درک می‌کند.مطالعه مادر و پدر نیز باعث افزایش دانش خود و تربیت کودک شاد تر می‌شود.