اجرای شاسی کشی و جوشکاری نما

شاسی کشی در ساختمان به سیستمی اشاره دارد که وزن و بار ساختمان را از بالا به پایین منتقل می‌کند و آن را به زمین متصل می‌کند. شاسی کشی ساختمان عمدتاً از اجزای فلزی تشکیل شده است که به طور معمول شامل ستون‌ها، بالشتک‌ها، تیرها، و پایه‌ها می‌شود. این سیستم‌ها برای انتقال بار و فشار ساختمان به سازه‌های زیرین، از جمله بن‌بست‌ها، سازه‌های تأسیساتی و در نهایت زمین استفاده می‌شوند.

برای انجام بهترین اجرای شاسی کشی و جوشکاری نما با گروه جوشکاری ساری نما در مازندران تماس بگیرید.