انواع میلگرد آلومینیوم

میلگرد آلومینیوم، به عنوان یکی از مواد ساختمانی و صنعتی مهم، در انواع مختلف و با مشخصات متنوع تولید می‌شود.