اجرای سنگ لاشه سفید مشکی

اجرای سنگ مالون سفید مشکی توسط استاد کار های حرفه ای بیش از ۱۸سال در زمینه ساخت طرح های متفاوت از سنگ های متفاوت با رنگ های مختلف قهوه ای پرتقالی، مشکی، توسی تنه درختی سفید قرمز پیمانکاری سنگ لاشه مرادی درخدمت مشتریان عزیز است .