سنگ قبر مرمر کرم

سنک کرم زیبا با قابلیت ابزار پذیری بالا و طرح پذیری زیبا از حسن های این سنگ تمیز ماندن سنگ و شوره نبستن سطح سنگ و قیمت مناسب این سنگ می باشد داری ضمانت فاکتوری