کوره ۱۰۰ لیتری صندوقی

کوره ۱۰۰ لیتری صندوقی
ابعاد داخلی ۴۵*۴۵*۵۰
دمای مفید ۱۱۰۰ درجه
تک فاز